Apel Starosty Gorlickiego z prośbą do Mieszkańców Gmin

 Z uwagi na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną w Polsce, jak również w Powiecie Gorlickim - podjęte zostały prace mające na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na znaczący poziom zachorowań zarówno wśród pensjonariuszy, jak również pracowników tych placówek. Opracowywane są warianty możliwych rozwiązań, zarówno z uwagi na konieczność alokacji pensjonariuszy, jak również na braki kadrowe w opiece nad nimi. 

Z uwagi na powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie do wiadomości Mieszkańców Gmin apelu o zgłaszanie się osób posiadających stosowne przygotowanie zawodowe tj. personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych oraz opiekunów medycznych chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym i wsparcia DPS w opiece nad pensjonariuszami - w przypadku wystąpienia braków kadrowych. Proszę o zebranie i przesłanie danych kontaktowych osób które mogłyby udzielić wsparcia, jeżeli to możliwe w terminie do 10.11.2020 roku — na adres e-mail: czk@powiatgorlicki.pl