Pożegnanie Haliny Rachel

 Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła na zawsze od nas Halina Rachel

– wieloletni Kierownik i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Lipinkach.  Z największym oddaniem poświęcała się sprawom rozwoju kulturalnego Gminy Lipinki i rodzimego dziedzictwa kulturowego. Pracę swoją zaczęła w roku 1972  w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej,  następnie w Gminnej Bibliotece Publicznej do października 2000 roku i oddanie pełniła funkcję Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach. W latach 2000-2014 pracowała jako Dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach. Już na początku swojej pracy w roku 1979 została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, a w 1984 r. otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.
 
Przez cały czas prowadziła wielokierunkową działalność kulturalną na terenie Gminy Lipinki, współpracowała w zakresie rozwoju działalności artystycznej i sztuki ludowej poprzez współpracę z zespołami ludowymi, artystami, działaczami kultury i klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy i powiatu. Ponadto przy udziale Wójta Gminy Lipinki brała udział w organizowaniu corocznych imprez sportowych, festynów, dożynek, konkursów, olimpiad i szkoleń.
 
Na szczególną uwagę zasługują imprezy cykliczne, które przez wiele lat współorganizowała, takie jak: samorządowe pielgrzymki do Łagiewnik, Powierzenie Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej, Dni Gminy Lipinki, Dzień Seniora. Była oddanym pracownikiem i wspaniałą osobą.
 
Halinko !!! Zapamiętamy Cię jako osobę żywiołową, wesołą z poczuciem humoru, pracowitą, życzliwą
i wrażliwą na problemy innych ludzi.
 
"W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali...
 
Wyrazy głębokiego współczucia składają:
- Wójt Gminy Lipinki- Czesław Rakoczy,
- Przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak  z Radą Gminy Lipinki,
- pracownicy Urzędu Gminy Lipinki,
- pracownicy Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach .