Nowe środki pozyskane na sprzęt dla strażaków

             W dniu 1.12.2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie została podpisana umowa na wsparcie dla gminnych  jednostek OSP ze środków Ministerstwa  Sprawiedliwości.

            Jednym z priorytetów dla Ministerstwa Sprawiedliwości jest realizowany w ramach Funduszu program zakupu urządzeń niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o udział w programie, realizowanym pilotażowo w województwie małopolskim, złożonych zostało ponad 170 wniosków o przyznanie dotacji na sprzęt dla strażaków z OSP w tym wniosek Gminy Lipinki. Dzięki niemu strażacy otrzymają dotację w wysokości   45 000 zł na zakup 6 zestawów toreb medycznych PSP RR1 . Wkład własny Gminy Lipinki to kwota jedynie 1.500 zł.
Ze strony gminy umowę podpisali Wójt mgr inż. Czesław Rakoczy oraz Skarbnik Gminy - Anna Knapik-Jurasz.
 
Nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi będzie niezwykle przydatny zwłaszcza w niesieniu pomocy ofiarom wypadków.