Wyróżnienie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach w Ogólnopolskim konkursie na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

W dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi  odbyło uroczyste podsumowanie I edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będącego wydawcą czasopisma METRYKA. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.
 
Celem konkursu jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego, jak również tworzenia wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w Polsce.
 
W uroczystości uczestniczył Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach, który zajął III miejsce w tym konkursie za artykuł pt. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych przed 1 stycznia 1946 r. z obcą pisownią imion ze szczególnym uwzględnieniem aktów stanu cywilnego znajdujących się w wyznaniowych rejestrach stanu cywilnego.
 
Wspomniany artykuł został opublikowany w czasopiśmie METRYKA. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego w numerze nr 1 z 2017 r.
 
Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi niech wyróżnienie, które uzyskał przyniesie mu jeszcze więcej satysfakcji i zmotywuje do dalszego samorozwoju.
 
Wójt Gminy Lipinki     
mgr inż. Czesław Rakoczy