Spotkajmy się przy „Żywej altanie” w Bednarce

Na terenie gmin Dębowiec, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród, Lipinki, Osiek Jasielski i Sękowa realizowany jest projekt zwiększający świadomość ekologiczną i zaangażowanie mieszkańców w ochronę przyrody. Jednym z podjętych dotychczas działań jest budowa żywej altany wierzbowej. Inicjatorem projektu jest Magurski Park Narodowy. W marcu   takie warsztaty odbyły się w miedzy innymi w Bednarce. W Gminie Lipinki altana została zbudowana przy Budynku Remizy OSP . Warsztaty miały charakter otwarty, każdy mógł poznać zasady budowy żywej altany i uczestniczyć w jej tworzeniu. Kiedy gałązki ukorzenią się w następnych latach altana z wierzby może stać się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Przy altanach znajdą się tablice informacyjne i pieczątki kolekcjonerskie.

Żywa budowla jest ciekawą alternatywą dla stałych, drewnianych konstrukcji.