Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Załączniki