Informacja o zatwierdzeniu taryfy za wodę i ścieki

Uchwała Rady Gminy Lipinki w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie