Mamy dofinansowanie na odnawialne źródła energii !!!

         Gmina Lipinki informuje, iż zgodnie  z Uchwałą  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
31 lipca  2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe  projekty w ramach konkursu z działania  4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dokonał zwiększenia alokacji środków finansowych o 48.419.553,95 zł.  i tym samym projekt klastra „Energii Biała-Ropa”, do którego należą wszystkie gminy powiatu gorlickiego - Liderem jest Gmina Moszczenica, a Partnerem m. in. innymi Gmina Lipinki otrzymał szansę na podpisanie umowy i realizację projektu.
 
Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata od roku 2018 do czerwca 2020.
 
Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: