Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pagorzynie, w ramach konkursu ”Bezpieczna Małopolska 2018”

                   „Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pagorzynie, w ramach konkursu ”Bezpieczna Małopolska 2018”
 
 
Wartość zakupionego samochodu wyniosła 131 500 złotych , w tym 50 000,00 zł dotacja z Województwa Małopolskiego. Jest to samochód lekki marki ISUZU D-MAX z roku 2018.
 
Dnia 13 października 2018 r. w sobotę w odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu zakupionego w ramach w/w programu. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Pagorzynie oraz apel na placu kościelnym. Meldunek złożył druh Dawid Kukla na ręce Wice-prezesa Zarządu Wojewódzkiego druha Krzysztofa Kosiby. W uroczystościach udział wzięli między innymi : Ks. Proboszcz Jan Broński, Wójt Gminy Lipinki - mgr inż.  Czesław Rakoczy, Wice-Prezesa Zarządu Oddziału OSP w Krakowie Krzysztof Kosiba, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Witold Kochan, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. mgr inż. Dariusz Surmacz, Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Piotr Mika oraz Komendant Gminny druh Waldemar Kordyl,  Dyr. Sanepidu w Gorlicach Pani Jadwiga Wójtowicz, druhowie z jednostek Gminy Lipinki wraz z pocztami sztandarowymi oraz wielu innych gości i mieszkańcy wsi Pagorzyna.