Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert