Realizacja ustawowych zadań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki

Komisariat Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki prowadzi działanie priorytetowe celem wyeliminowania negatywnyego zjawiska.
- w miejscowości Lipinki w okresie od 01.02.2019r do 31.07.2019r, dzielnicowy mł. asp. Artur Alibożek realizuje czynności pod kątem działań, gdzie na obszarze miejscowości Lipinki wałęsają się psy.