Zarządzenie Nr 19 /2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku