Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 marca 2019 r.w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Razem ku samodzielności”