Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku