Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku