Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 117

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 21.06.2019 r.

PS.5520.1.43.2019

                                                                                   wg rozdzielnika

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 117

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

Powiaty: bocheński(39), brzeski(38), chrzanowski(39), dąbrowski(42),  gorlicki(51), krakowski(38), Kraków(38), limanowski(44), miechowski(40), myślenicki(51), nowosądecki(57), nowotarski(64), Nowy Sącz(49), olkuski(39),  oświęcimski(41), proszowicki(40), suski(58), tarnowski(43), Tarnów(39), tatrzański(58), wadowicki(46), wielicki(39).

Ważność

 od godz. 10:00 dnia 21.06.2019 do godz. 03:00 dnia 22.06.2019

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 10:00/21.06 do 03:00/22.06.2019 deszcz 50 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

RSO

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Józef Warmuz

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/Sobolewski Krzysztof

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.