Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 122

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 01.07.2019 r.

PS.5520.1.47.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 122

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar

powiaty: bocheński(42), brzeski(41), chrzanowski (42), dąbrowski (44), gorlicki(53), krakowski (41), Kraków(41), limanowski (46), miechowski (42), myślenicki (53), nowosądecki(59), nowotarski (66), Nowy Sącz (51), olkuski (41), oświęcimski (44), proszowicki (42), suski (60), tarnowski (46), Tarnów (42), wadowicki (49), wielicki (42)

Ważność

 od godz. 12:00 dnia 30.06.2019 do godz. 20:00 dnia 01.07.2019

Prawdopodobieństwo

90,00%

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (21 powiatów) od 12:00/30.06.2019 do 20:00/01.07.2019. temp. maks od 30-34°C. temp. min 17-20°C. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

RSO

Woj. małopolskie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Tomasz Knopik

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/Anna Lesiak