Sukces Gminy Lipinki w konkursach ekologicznych

Konkursy ogłoszone zostały w ramach realizowanych projektów wymiany starych kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne kotły na paliwo stałe i gaz, w których uczestniczy Gmina Lipinki, a organizatorem jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.
Szkoły z Gminy Lipinki licznie wzięły udział i przesłały w terminie swoje prace plastyczne. Komisja oceniająca prace składała się z niezależnego jury, które przyznało:  3 nagrody w ramach pierwszych trzech miejsc dla uczniów ze szkół    z Gminy Lipinki, w drugim konkursie również plastycznym zajęliśmy 2 i 3 miejsce, a tym samym 5 nagród z 6 trafiło do uczniów naszej gminy.
 
W konkursie pt. „Kochasz dzieci? nie pal śmieci! zwyciężyli:
1       miejsce - Patrycja Tabiś - Szkoła Podstawowa w Bobowej
2       miejsce - Jakub Świerz - Szkoła Podstawowa w Lipinkach
3       miejsce Arkadiusz Patrzyk - Szkoła Podstawowa w Lipinkach                
 
W konkursie pt. „Pokonam Smog” zwyciężyli:
1.     Jan Biernacki -Szkoła Podstawowa w Lipinkach
2.     Aleksandra Twardoch-Szkoła Podstawowa w Wójtowej
3.     Dominik Olbrych- Szkoła Podstawowa w Lipinkach
 
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów, a szczególnie uczniom z Gminy Lipinki, którzy tak licznie wzięli udział, a ciekawe nagrody przewidziane w konkursach zrekompensują trud i pracę włożoną w wykonanie tych dzieł.
Dziękujemy również nauczycielom , którzy koordynowali działania i zaangażowali się w przygotowanie do konkursów.