Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem/2

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 07.08.2019 r.

PS.5520.1.65.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 145

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

powiaty: bocheński(57), brzeski(55), dąbrowski(57), gorlicki(69), limanowski(62), myślenicki(68), nowosądecki(75), nowotarski(82), Nowy Sącz(67), suski(75), tarnowski(60), Tarnów(56), tatrzański(76), wielicki(56)

Ważność

 od godz. 19:00 dnia 07.08.2019 do godz. 10:00 dnia 08.08.2019

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (14 powiatów) od 19:00/07.08 do 10:00/08.08.2019 deszcz 60 mm, porywy 115 km/h. Dotyczy powiatów:  bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański         i wielicki

RSO

Woj. małopolskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 
 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.