Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 13.08.2019 r.

PS.5520.1.72.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 152

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA

Obszar

powiaty: bocheński(60), brzeski(58), dąbrowski(60), gorlicki(72), limanowski(65), nowosądecki(78), nowotarski(85), Nowy Sącz(70), tarnowski(63), Tarnów(59), tatrzański(79)

Ważność

 od godz. 20:00 dnia 13.08.2019 do godz. 18:00 dnia 14.08.2019

Prawdopodobieństwo

85,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 65 mm. Początkowo mogą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 małopolskie (11 powiatów) od 20:00/13.08 do 18:00/14.08.2019 50 mm, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Uwagi

Aktualizacja dotyczy podwyższenia stopnia ostrzeżenia

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 
 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.