Aktualności

Informacja dot. rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 roku minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Lipinki wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Gmina Lipinki

Zapraszamy do udziału w konkursach

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w ramach realizowanego projektu wymiany starych kotłów na paliwo stałe na nowe kotły gazowe, w którym uczestniczy Gmina Lipinki , Związek Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił konkursy:  - fotograficzny dla mieszkańców gmin powiatu gorlickiego pn: „Czyste Powietrze-konkurs fotograficzny”  -plastyczny dla uczniów szkół z powiatu gorlic

XXX uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu

Uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej  w tym roku obchodzona była po raz 20-ty. Święto Powierzenia zapoczątkowano w Wójtowej w 2000r., w którym została kanonizowana w Rzymie Siostra Faustyna-kapłanka Miłosierdzia Bożego.       Przez kolejne lata uroczystość nabierała coraz większego znaczenia. Od kilku la

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne