Aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.

Spotkajmy się przy „Żywej altanie” w Bednarce

Spotkajmy się przy „Żywej altanie” w Bednarce

Na terenie gmin Dębowiec, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród, Lipinki, Osiek Jasielski i Sękowa realizowany jest projekt zwiększający świadomość ekologiczną i zaangażowanie mieszkańców w ochronę przyrody. Jednym z podjętych dotychczas działań jest budowa żywej altany wierzbowej. Inicjatorem projektu jest Magurski Park Narodowy. W marcu   takie warsztaty odbyły się w miedzy