Aktualności

Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorową na terenie województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP

 1.    Miejsca do kwarantanny zbiorowej zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 9/2020 wyznaczają/uruchamiają Starostwie Powiatów/Prezydenci Miast na prawach powiatu. 2.    Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego. 3.&

Informacja o kwarantannach

Informacja o kwarantannach

Informacja Szpital Gorlice

Komunikat dotyczący pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa  ogranicza się  do odwołania działanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. - dyżury pełnione w punktach konsultacyjnych, posiedzenia, spotkania . Sprawy pilne załatwiane będą  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr 13 44 77 021 w. 40

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lipinki Kierownika Urzędu Gminy w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy w Lipinkach

       Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lipinki  Kierownika Urzędu Gminy z dnia 16 marca 2020 r.   w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy w Lipinkach    Na podstawie art. 31 oraz 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r.