Aktualności

EKO-JA

 W dniu 5 października 2016 roku w sali teatralnej w Gimnazjum Publicznym im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach odbył się „EKO-Festiwal” stanowiący podsumowanie wszystkich działań proekologicznych realizowanych w ramach projektu pn. „EKO-JA” czyli jaki wpływ na klimat mam”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków WFOŚ i GW w Krakowie. Realizacja działa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1504/16 z dnia 11 października 2016 r. zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe

XVIII Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach

XVIII Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach

Prawie 1000 osób  i 20 autokarów w  niedzielę 2 października wyruszyło z Lipinek  na Samorządową Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. Już po raz  XVIII  przy pięknej, słonecznej pogodzie pielgrzymi z całego terenu Gminy, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, chore i niepełnospra

Informacja dotycząca projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni (wymiana źródeł ciepła)

 Gmina Lipinki informuje mieszkańców, którzy  składali deklaracje przystąpienia do projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni (wymiana źródeł ciepła), że listy obu Kart Projektów (Poddziałanie 4.4.2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wy

Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w integracji z młodzieżą –  Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech”

Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w integracji z młodzieżą – Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech”

 Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w integracji z młodzieżą –  Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech” w Pagorzynie działa od 2013 roku. W ramach realizacji zadania publicznego oraz dotacji celowych udzielanych przez Urząd Wojewódzki  w Krakowie i Gminę Lipinki, Ośrodek Wsparcia wraz ze Szkołą Podstawową w Pagorzynie prowadzi świetlicę, która

Ostrzeżenie - intensywne opady deszczu

XVIII Samorządowa Pielgrzymka

XVIII Samorządowa Pielgrzymka

  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach informuje, że wyjazd XVIII Samorządowej Pielgrzymki mieszkańców Gminy Lipinki do Krakowa - Łagiewnik w dniu 2 października 2016 r. jest o godz. 8.30   1.    w Lipinkach z parkingu koło kościoła Parafialnego 2.    w Krygu spod Remizy OSP 3.    w Pagorzynie koło Kościoła Parafialnego 4.