Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Lipinki, dnia 15 kwietnia 2021 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D

Zbiórka informacji na temat gospodarstw w których utrzymywane są zwierzęta z gatunków ptaków wrażliwych na wirusa grypy

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach rozpoczyna zbiórkę informacji na temat gospodarstw w których utrzymywane są zwierzęta z gatunków wrażliwych na wirusa grypy ptaków (m.in. kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, gołębie). Wszystkich właścicieli gospodarstw prosimy o wype

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

 Szanowni Państwo,   uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnymjest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z

Komunikat dla mieszkańców w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce

 Lipinki 22.03.2021 r.   KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW      W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, Wójt Gminy Lipinki apeluje o: załatwianie spraw urzędowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokonywanie płatności w systemie internetowym – na konta podane w dokumentach płatniczych  Kont

Komunikat dla mieszkańców

Wójt Gminy Lipinki informuje, że zgłaszanie zapotrzebowania na transport osób, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, celem zaszczepienia się przeciwko Covid -19 , należy dokonywać dzwoniąc pod numery telefonów: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 13 44 77 892 ,kom. 797 118 751 Punkt szczepień dla pacjentów znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Krygu.

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 kwietnia 2021 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 kwietnia 2021 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert   W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 kw