Aktualności

Mamy dofinansowanie na odnawialne źródła energii !!!

Mamy dofinansowanie na odnawialne źródła energii !!!

         Gmina Lipinki informuje, iż zgodnie  z Uchwałą  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca  2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe  projekty w ramach konkursu z działania  4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Roz

W Wójtowej powstanie Otwarta Strefa Aktywności

W Wójtowej powstanie Otwarta Strefa Aktywności

          Gmina Lipinki jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)  Edycja 2018.   Konkurs na powyższe zadanie ogłosiło w lutym 2018 roku  Ministerstwo S