Aktualności

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

      HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2020 roku  wg  harmonogramu:          Miesiąc Odpady segregowane

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

I Wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   https://bip.malopolska.pl/uglipinki,a,1694064,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Komisariat Policji w Bieczu prowadzi działania priorytetowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki w celu wyeliminowania negatywnego zjawiska

- w miejscowości Pagorzyna w okresie od 01.02.2020r. do 31.07.2020r., dzielnicowy asp. Artur Alibożek realizuje czynności pod kątem działań, gdzie na obszarze miejscowości Pagorzyna wałęsają się psy. - w miejscowości Wójtowa w okresie od 01.02.2020r. do 31.07.2020r., dzielnicowy mł. asp. Tomasz Machowski realizuje czynności pod kątem poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Informacja dot. przyjęć interesantów w dniu 24 luty 2020r.

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniu 24 luty 2020r. (poniedziałek) nie przyjmuje interesantów z powodu wyjazdu służbowego.

Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Krakowie

  Uprzejmie informujemy, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań s

Silny Wiatr/2 ZMIANA

   Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 11.02

Silny wiatr/2

   Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 10.02

Gospodarczy ubój zwierząt na użytek własny – szkolenie

Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniu  12 lutego 2020 roku (środa) w Domu Wiejskim w Lipinkach o godzinie 9-tej zostanie przeprowadzone szkolenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dające uprawnienia do prowadzenia uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek  własny. Opłata skarbowa za zaświadczenie wyniesie   17 złotych – płatne na szkoleniu. Organ

Informacja dot. przyjęć interesantów w dniu 3 lutego 2020r.

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniu 3 lutego 2020r. (poniedziałek) nie przyjmuje interesantów z powodu wyjazdu służbowego.