Aktualności

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022.  Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną,

INFORMACJA  Z PRZEBIEGU TURNIEJU ELIMINACJI GMINNYCH 2017 „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

INFORMACJA Z PRZEBIEGU TURNIEJU ELIMINACJI GMINNYCH 2017 „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

      Turniej zorganizowany przez Wójta Gminy Lipinki  w dniu 17.02.2017 r. miał na celu popularyzację wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ekologii, a w szczególności: znajomości przepisów przeciwpożarowych, postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, z

Informacje w sprawie ptasiej grypy

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się ptasiej grypy w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach przesyła dokumenty w celu rozpowszechnienia informacji o zwiększeniu środków ostrożności w gospodarstwach utrzymujących drób oraz o grożących sankcjach w przypadku nie stosowania się do nakazów oraz zakazów dotyczących:   ·   

II edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej: https://www.bo.malopolska.pl/index.php.

Ankieta - budowa ścieżek rowerowych

Uroczystość 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego

Uroczystość 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody"

W dniu 31 stycznia 2017 r.  odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", Jubilatom, którzy zawarli małżeństwo w 1965  i 1966 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda   przyznał medale następującym Jubilatom:   1.    1.      Maria i Edward Bochenek         &