Aktualności

Informacja dot. rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 roku minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Lipinki wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Gmina Lipinki

Burze z gradem/2

  Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 01.0

Sukces Gminy Lipinki w konkursach ekologicznych

Konkursy ogłoszone zostały w ramach realizowanych projektów wymiany starych kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne kotły na paliwo stałe i gaz, w których uczestniczy Gmina Lipinki, a organizatorem jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Szkoły z Gminy Lipinki licznie wzięły udział i przesłały w terminie swoje prace plastyczne. Komisja oceniająca prace składała się z

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 122

   Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 0

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 117

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 21.06.201