Aktualności

Informacja dot. rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 roku minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Lipinki wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Gmina Lipinki

Nowy plac zabaw i siłownia w sołectwie Bednarskie

Nowy plac zabaw i siłownia w sołectwie Bednarskie

 Centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie   Zapraszamy do korzystania z placu zabaw oraz siłowni zlokalizowanej przy Budynku Wiejskim w Bednarskim. Plac zabaw, siłownia są ogólnodostępne i niekomercyjne. Regulamin korzystania poniżej   W Budynku Wiejskim funkcjonuje Klub Młodzieży, który  został wyposażony w nowe komputery z oprogramowaniem biu

Aktualności » KARPATING – marka lokalna

Aktualności » KARPATING – marka lokalna

25 lutego 2019r. w Gorlicach odbyła się pierwsza prezentacja znaku słowno-graficznego KARPATING – marki lokalnej, budowanej wspólnie z szerokim gronem lokalnych partnerów przez Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki. Proces konsultacji związany z tworzeniem marki lokalnej prowadziła we współpracy z LGD Beskid Gorlicki Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (w ramach Projektu Małopolski Ośr

Realizacja ustawowych zadań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki

Komisariat Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki prowadzi działanie priorytetowe celem wyeliminowania negatywnyego zjawiska. - w miejscowości Lipinki w okresie od 01.02.2019r do 31.07.2019r, dzielnicowy mł. asp. Artur Alibożek realizuje czynności pod kątem działań, gdzie na obszarze miejsco