Aktualności

Mamy dofinansowanie na odnawialne źródła energii !!!

         Gmina Lipinki informuje, iż zgodnie  z Uchwałą  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca  2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe  projekty w ramach konkursu z działania  4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Roz

W Wójtowej powstanie Otwarta Strefa Aktywności

          Gmina Lipinki jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)  Edycja 2018.   Konkurs na powyższe zadanie ogłosiło w lutym 2018 roku  Ministerstwo S

UWAGA – ZAWYJĄ SYRENY

UWAGA – ZAWYJĄ SYRENY

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Ostrzeżenie: Upał/2

Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”

Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”

19 lipca br. na terenie remizy OSP Wójtowa odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego jednostce OSP Wójtowa. Sprzęt  będzie służył strażakom podczas działań bojowych.   Doposażenie sfinansowane zostało w kwocie 4000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich