Aktualności

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Sesja Rady Gminy Lipinki 10 czerwca 2020r.

ROA.0002.4.2020                                                                                            Lipinki, dnia 05.06.2020r.   ZAWIADOMIENIE   &nbs

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

 Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.  Mała i duż

Informacja dotycząca cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki na okres 3 lat. Stąd też zmianie ulegną ceny i stawki od dnia 01.06.2020 r. Wielkość cen i stawek prze

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Lipinki sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ...

 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 27 maja 2020 r.   w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Lipinki sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”

Nowe zasady obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi Interesantów w związku z trwającym stanem epidemii. Kontakt Interesantów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, poczty polskiej, firm kurierskich oraz okna podawczego, które zostało utworzone w budynku administracyjnym przy ul. 11 Listopada 6, ze względu na konieczność ograniczenia bezpośredni

Wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe

Składanie wniosków elektronicznych o dopłaty obszarowe zostało wydłużone do dnia 15 czerwca 2020 roku. Odpłatne wypełnianie wniosków elektronicznych o dopłaty obszarowe w Lipinkach w środy w Domu Wiejskim w Lipinkach od godziny 8,00 do 15,00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny obsługi klienta. Do biura może wejść tylko jedna osoba – obowiązkowa maseczka, ręka