Aktualności

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

      HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2020 roku  wg  harmonogramu:          Miesiąc Odpady segregowane

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

I Wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   https://bip.malopolska.pl/uglipinki,a,1694064,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Informacja dot. przyjęć interesantów w dniu 20 stycznia 2020r.

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniu 20 stycznia 2020r. (poniedziałek) nie przyjmuje interesantów z powodu wyjazdu służbowego.

Ekointerwencja

Ekointerwencja

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

  Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Lipinki  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu       Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1468 )  oraz Uchwały  NR XLVIII

Opady marznące/2

   Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 9

„Beskid Gorlicki” nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziała

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

  ROA.0002.1.2020                                                               &nbs

Wyczekiwany most oficjalnie otwarty

Wyczekiwany most oficjalnie otwarty

  Dzięki środkom Wojewody małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2019 r. Gmina Lipinki zrealizowała zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270701 K „Na Zagumnie”, działki ew. nr 2374/3, 1697/2 w miejscowości Lipinki w km 0+440”. Po kilku miesiącach utrudnień w okoli