Urząd

URZĄD GMINY LIPINKI
38-305 Lipinki 53

WÓJT GMINY LIPINKI pokój nr 1
   mgr inż. Czesław Rakoczy

Przyjmuje strony w sprawach
 skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz:
od 9.00 – 12.00 i od 15.30 – 16.00

INFORMACJA
-

SEKRETARIAT pokój nr 1
 
Renata Żyrkowska

SEKRETARZ GMINY pokój nr 1
  Anna Kozioł

SALA KONFERENCYJNA pokój nr 2

REFERAT ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY / INFORMATYK pokój nr 3
mgr Sebastian Janeczek - inspektor

PUNKT KONSULTACYJNY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN pokój nr 4
Urszula Rąpała
Czynne: Poniedziałek 10.00 – 13.00

W Krygu: od 14.00 - 15.00


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY pokój nr 6
Bogdan Czeluśniak

Przyjmuje mieszkańców w każdą środę w
godz. od 14.00 – 16.00
w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki

SKARBNIK GMINY pokój nr 7
 Stanisława Liana

KSIĘGOWOŚĆ pokój nr 8
Elżbieta Buś - podinspektor
Krystyna Ślusarczyk  - podinspektor

Agnieszka Krygowska – młodszy referent

PODATKI pokój nr 9a
 Danuta Staniszewska – podinspektor
 mgr Sławomir Piszczyk –  podinspektor

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI pokój nr 10
Lidia Kocemba – księgowy
Danuta Wątroba – inspektor ds. płac

GMINNE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY pokój nr 11
Janusz Dudka – dyrektor

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój 12
mgr Andrzej Tylawski- kierownik
Józefa Jodłowska – podinspektor
mgr inż. Anita Czapka – podinspektor
Eugeniusz Deda – podinspektor

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI  pokój nr 13 – 14   
Marek Haluch – kierownik
inż. Teresa Staniszewska – inspektor
mgr Anna Knapik Jurasz – podinspektor
mgr inż. Katarzyna Czajka – podinspektor

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /DOWODY OSOBISTE pokój nr 15
mgr Krzysztof Buliński – zastępca kierownika USC

GOSPODARKA GRUNTAMI, MIENIE GMINNE pokój nr 16
 Mariola Krygowska – podinspektor
Tadeusz Siry – geodeta

BIURO PODAWCZE pokój nr 17
Wioletta Lang

SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA pokój nr 18
Zuzanna Wędrychowicz   podinspektor

Artur Baczyński – doradca rolny  (środa 8.00 – 14.00)