Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013

 Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa, w gminie Lipinki

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinki i Kryg

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krygu