Nowe zasady obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi Interesantów w związku z trwającym stanem epidemii.

Kontakt Interesantów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, poczty
polskiej, firm kurierskich oraz okna podawczego, które zostało utworzone w budynku
administracyjnym przy ul. 11 Listopada 6, ze względu na konieczność ograniczenia bezpośredniego
kontaktu pomiędzy osobami.
W sytuacji konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu składanych przez Interesanta
dokumentów, winny być one wysłane listem poleconym. W przypadku nie skorzystania z tej
możliwości - na wyartykułowaną przez Interesanta prośbę - możliwe jest przesłanie na wskazany
adres poczty elektronicznej skanu dokumentu z pieczęcią wpływu dziennika podawczego.
W przypadkach wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych lub innych
uzasadnionych okoliczności, możliwy jest bezpośredni kontakt Interesantów z Pracownikami
Urzędu po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem środków komunikacji (telefonicznie,
pocztą elektroniczną).
Do bezpośredniej obsługi umówionych wcześniej Interesantów Starostwa wyznaczono następujące
punkty:
1. Biuro Podawcze i Sekretariat Starosty w budynku przy ul. Bieckiej 3
2. Wydziały Architektury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Gospodarki
Nieruchomościami oraz Kasa Urzędu - w budynku przy ul. 11 Listopada 6 (przy wejściu od
strony ul. Bardiowskiej)
3. Wydział Komunikacji i Dróg oraz Ochrony Środowiska oraz Kasa Urzędu - w budynku przy
ul. Michalusa 18
4. Terenowy Punkt Paszportowy - w budynku przy ul. Michalusa 18
5. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słonecznej 7
Dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów prowadzących obsługę bezpośrednią
opublikowane są na stronie internetowej Powiatu Gorlickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu oraz na drzwiach urzędów.
Podczas wizyty w urzędzie Interesanci proszeni są o używanie środków ochrony
osobistej (maseczek i rękawiczek).