Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem/2 zmiana

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 18.06.2020 r.
PS.5520.1.92.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 130
Zjawisko/stopień zagrożenia
Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar
powiaty: bocheński(52), brzeski(52), chrzanowski(51), dąbrowski(53),gorlicki(83), krakowski(52), Kraków(51), limanowski(68), miechowski(51), myślenicki(62), nowosądecki(84), nowotarski(86), Nowy Sącz(70), olkuski(51), proszowicki(52), oświęcimski(51), suski(82), tarnowski(55), Tarnów(53), tatrzański(79), wadowicki(58), wielicki(53)
Ważność
 od godz. 12:05 dnia 18.06.2020 do godz. 23:00 dnia 18.06.2020
Prawdopodobieństwo
90,00%
Przebieg
Miejscami prognozuje się burze z gradem i z opadami deszczu od 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:05/18.06 do 23:00/18.06.2020 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty
RSO
Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.
Uwagi
Brak
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Marek Kurowski
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/Piotr Moroch
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.