Ostrzeżenie meteorologiczne: Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 22.06.2020 r.
PS.5520.1.101.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 0:3 
z dnia 22.06.2020 r.
Nazwa biura
BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia
wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
Obszar
Obszar: zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)
Ważność (cz. urz.)
Ważność od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020
Przebieg
W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
75 %
Uwagi
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk
Przemysław Plewa
Godzina i data wydania
22.06.2020 - godz. 08:29
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3, Obszar zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Piotr Moroch
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.