Ostrzeżenie meteorologiczne: Silny deszcz z burzami/2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 22.06.2020 r.
PS.5520.1.100.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 143
Zjawisko/stopień zagrożenia
Silny deszcz z burzami/2
Obszar
powiaty: gorlicki(87),
Ważność
 od godz. 08:30 dnia 22.06.2020 do godz. 08:00 dnia 23.06.2020
Prawdopodobieństwo
80,00%
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami od 20 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie możliwy grad.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ Z BURZAMI/2 małopolskie (I powiat) od 08:30/22.06 do 08:00/23.06.2020 deszcz 40-60 mm, lokalnie 80 mm, porywy 70 km/h, lokalnie grad. Dotyczy powiatów: gorlicki.
RSO
Woj. małopolskie (I powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.
Uwagi
Ze względu na dynamiczne zmieniającą się sytuację możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia do stopnia trzeciego.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Knopik
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/Piotr Moroch
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.