Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny deszcz z burzami/2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 29.06.2020 r.
PS.5520.1.106.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 153
Zjawisko/stopień zagrożenia
Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA
Obszar
powiaty: bocheński(61), brzeski(61), chrzanowski(59), dąbrowski(62),gorlicki(92), krakowski(60), Kraków(59), limanowski(77), miechowski(59), myślenicki(71), nowosądecki(93), nowotarski(95), Nowy Sącz(79), olkuski(59), oświęcimski(59),proszowicki(60), suski(91), tarnowski(64), Tarnów(62), tatrzański(88), wadowicki(66), wielicki(62)
Ważność
 od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 22:00 dnia 29.06.2020
Prawdopodobieństwo
80,00%
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywani wiatru do 110 km/h, miejscami grad.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/29.06 do 22:00/29.06.2020 deszcz 60 mm, porywy 110 km/h; grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty
RSO
Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.
Uwagi
Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Michał Solarz
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/Piotr Moroch
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.