Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 29.06.2020 r.
PS.5520.1.107.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:50
z dnia 29.06.2020 r.
Nazwa biura
BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia
wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar
Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Ważność (cz. urz.)
od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Przebieg
Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
80,00%
Uwagi W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk
Przemysław Plewa
Godzina i data wydania
29.06.2020 - godz. 08:03
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2/obszar : mała Wisła- zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Piotr Moroch
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.