Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 07.08.2020 r.
PS.5520.1.134.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 183
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bocheński(76), brzeski(75), chrzanowski(73), dąbrowski(76), gorlicki(109), krakowski(74), Kraków(74), limanowski(93), miechowski(73), myślenicki(88), nowosądecki(110), Nowy Sącz(95) olkuski(73), oświęcimski(73), proszowicki(74), suski(107) tarnowski(78), Tarnów(76), wadowicki(81), wielicki(77)
Ważność
 od godz. 12:00 dnia 07.08.2020 do godz. 18:00 dnia 09.08.2020
Prawdopodobieństwo
90%
Przebieg
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29º C do 31º C, lokalnie do 32º C. Temperatura minimalna w nocy od 16º C do 19º C.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (20 powiatów) od 12:00/07.08 do 18:00/09.08.2020 temp. maks 32 st. temp. min 16st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski,Tarnów, wadowicki i wielicki
RSO
Woj. małopolskie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.
Uwagi
Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Barbara Wrona
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Daniel Korzeń
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.