Ogłoszenie o pomocy ARiMR

 Uwaga! Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 
 
Od dnia 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie pomocy, którzy szczególnie zostali dotknięci kryzysem COVID-10.
O przyznanie pomocy mogą się ubiegać wszyscy rolnicy, którzy na dzień 1 marca 2020 roku posiadali co najmniej:
  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
Oraz według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadzili produkcję:
  • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
  • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
oraz prowadzili uprawę roślin ozdobnych w:
 
· szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
· tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2
 
W sprawie składania wniosków i wysokości przyznawanej pomocy można kontaktować się z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gorlicach, ul. Biecka 9B (dawny budynek Urzędu Skarbowego), tel. 183524395 lub bezpośrednio z doradcą rolniczym (Artur Baczyński) pod numerem telefonu: 573486181 lub z Punktem Informacyjnym ARiMR w Gorlicach – tel: 183550873 
 
 
 
Artur Baczyński – PZDR Gorlice