Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”,

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach programu „Bezpieczny Strażak”

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansowąze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”, ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Samochody 2020” z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP Lipinki tj. zakup samochodu pożarniczego lekkiego do 3,5 tony rozpoznawczego o charakterze ratowniczo-gaśniczym dla OSP Lipinki.

 
Wartość zakupionego samochodu wynosi 287 487,00 złotych, w tym:
·       dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) w wysokości 123 750,00 zł,
·       dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 123 750,00 zł (Fundusz Sprawiedliwości),
·       dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł (Małopolska),
·       ze środków budżetu Gminy Lipinki w wysokości 9 987,00 zł.