Wykonanie Uchwały Rady Gminy Lipinki przez Wójta Gminy Czesława Rakoczego w sprawie zawierzenia w opiekę Niepokalanej Najświętszej Maryi Pannie, Matce Syna Bożego

VIDEO