ABC segregacji odpadów

         Gmina Lipinki  informuje, że od dnia 01 lipca 2017 r. weszły w życie nowe ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z tym, już początkiem 2018 roku  do mieszkańców naszej  Gminy, segregujących odpady komunalne trafią nieodpłatne pojemniki ( worki)  na odpady w 4 kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym.

         Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach jednakowy model selektywnego zbierania odpadów „u źródła”. Po nowelizacji, segregacja odpadów będzie odbywała się z podziałem na cztery frakcje:
- odpady z papieru,
-  odpady ze szkła,
- odpady z tworzyw sztucznych (plastiki), w tym metali oraz
- odpady ulegające biodegradacji.
 
         Ze szczegółami dotyczącymi segregacji poszczególnych frakcji można zapoznać się na stronie Ministerstwa Środowiska pod linkiem: