Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018r, zasady segregacji, wykaz dróg i mapki.

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW
 
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2018 roku  wg  harmonogramu:
   
   Miesiąc
Odpady
segregowane
 
(dzień miesiąca)
Odpady
niesegregowane
 
(dzień miesiąca)
 
GABARYTY
godziny
 wystawiania odpadów
od
do
Styczeń
8
9 i 23
 
 
 
     
 
   6:00
 
 
     
 
 6:30
Luty
5
6 i 20
Marzec
5
6 i 20
Kwiecień
16
3 i 17
Maj
14
2, 15 i 29
Czerwiec
11
12 i 26
27
Lipiec
23
10 i 24
 
Sierpień
20
7 i 21
Wrzesień
17
4 i 18
Październik
15
2, 16 i 30
Listopad
12
13 i 27
Grudzień
10
11 i 27
 
Odpady typu: drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia, świetlówki i żarówki, baterie, akumulatory, tekstylia oraz gabaryty powinny trafić do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u, który znajduje się 
w Gorlicach  przy ul. Przemysłowej 7, 38-300 Gorlice.
 
Uwaga:  
1.     Odpady  należy gromadzić  w dniu zbiórki  w workach na śmieci  przy posesjach lub w innych ustalonych  miejscach w wyżej wymienionych godzinach.
2.     Worki na odpady  segregowane  należy pobrać u sołtysa wsi,  a w worki na odpady niesegregowane należy zaopatrzyć się  we własnym zakresie.
 
 
  SEGREGACJA ODPADÓW
Odpady zbierane selektywnie  to segregowanie odpadów z podziałem na 4 frakcje :
 
WOREK ZIELONY -  szkło białe i kolorowe
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek
 WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metal
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,  plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową,
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
WOREK NIEBIESKI - papier
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
WOREK BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew, resztki jedzenia
kości zwierząt, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków,
drewna impregnowanego
UWAGA:
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do worka czarnego z odpadami zmieszanymi.
 
WYKAZ  DRÓG GMINNYCH Z KTÓRYCH BĘDĄ ODBIERANE ODPADY w 2018 roku
 
Lp.
NAZWA DROGI
NUMER  DROGI
1
Lipinki - Zagumnie I
270701 K
2
Lipinki - Zagumnie II
270702 K
3
Lipinki - Do Mleczarni
270703 K
4
Lipinki - Na cmentarz
270704 K
5
Lipinki - Do Skupu
270705 K
7
Lipinki -Bochnia
271209 K
8
Lipinki - Sochacz I, II
271211 K
9
Lipinki -Do Olbrycha
271213 K
10
Lipinki -Góra I, Liana
271214 K
11
Lipinki - Rola
271215 K
12
Lipinki Na Zagumnie
271216 K
13
Lipinki -Pod Rękaw
271217 K
14
Lipinki - Nad Rzeką
271220 K
15
Lipinki - Obok Bieńka
271221 K
16
Kryg - Jedle I, Koło cmentarza
270707 K
17
Kryg - Jedle II
270708 K
18
Kryg Granice
270709 K
19
Kryg - k/Młota -Jodłowski 
271223 K
20
Kryg - Pańskie Pola
271225 K
21
Kryg - Walczykówka -Radwański
271226 K
22
Kryg - Do Mazura
271227 K
23
Kryg -Świniarki -Guzowski
271228 K
24
Kryg - Do Karpia -Migacz
271229 K
25
Kryg - Do Tumidajewicza -Różycki
271230 K
26
Kryg - Do Kamińskiego
271231 K
27
Kryg - Busiówka
271232 K
28
Kryg - Zagumnie
271233 K
29
Kryg Górmanówka
271234 K
30
Kryg - Królówka, Na Jakub                    
270706 K
31
Wójtowa - Przez Wieś
270710 K
32
Wójtowa Koło Kościoła
270711 K
33
Wójtowa - Wygon
270712 K
34
Wójtowa -Granice -Sośniny
270713 K
35
Wójtowa -Koło Gawlaka
270714 K
36
Wójtowa - Pagorzyna
270715 K
37
Wójtowa - Do Lejki
271201 K
38
Wójtowa - Do Kordyla -Trzaskoś
271202 K
39
Wójtowa -Kiełtykówka
271203 K
40
Wójtowa - Zagrody
271204 K
41
Wójtowa - Na Zagrody
271205 K
42
Wójtowa - Do Przybyły
271206 K
43
Wójtowa - Podlesie
271208 K
44
Pagorzyna - Na Cmentarz
270716 K
45
Bednarka - Nad Wsią
270717 K
46
Bednarka - Przez Wieś
270719 K
47
Bednarskie -k/Sklepu
270722 K
48
Bednarskie -Do Czechowicza
270723 K
49
Bednarskie - Pod Dębinę
270717 K
50
Pagorzyna - Skałbówka -Ślusarczyk
270724 K
51
Pagorzyna Górki
270727 K
52
Pagorzyna - Na Dołki
270728 K
53
Pagorzyna - Do Wolskiego
270729 K
54
Pagorzyna -Koło śmietnika
270730 K
55
 Rozdziele - Sady
271239 K