Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”

19 lipca br. na terenie remizy OSP Wójtowa odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego jednostce OSP Wójtowa. Sprzęt  będzie służył strażakom podczas działań bojowych.

 
Doposażenie sfinansowane zostało w kwocie 4000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak” oraz przez Wójta Gminy Lipinki pozostałą kwotą. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 8 061,62 zł.
 
W ramach dofinansowania zakupiono trzy komplety umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Wójtowa, w skład każdego kompletu wchodzi: hełm ochronny, kominiarka, rękawice, ubranie specjalne, buty specjalne - dzięki czemu podniesie się bezpieczeństwo strażaków biorących udział w niebezpiecznych akcjach.
Pan Wójt osobiście przekazał protokołem jednostce OSP Wójtowa sprzęt życząc
strażakom, aby bezpiecznie brali udział w akcjach bojowych i ochraniali swoje zdrowie.
 
Sprzęt odebrali Prezes OSP Wójtowa dh Mieczysław Dranka, Naczelnik OSP Wójtowa dh Waldemar Kordyl wraz z grupą strażaków z tej jednostki.
 
Uroczyste przekazanie odbyło się z udziałem: Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby, Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki Bogdana Czeluśniaka, Sołtysa wsi Wójtowa Józefa Cionka oraz Kierownika RGK UG Lipinki Andrzeja Tylawskiego.