Realizacja ustawowych zadań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki

Komisariat Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki prowadzi działanie priorytetowe celem wyeliminowania negatywnych zachowań.
- w miejscowości Lipinki w okresie od 01.08.2018r do 31.01.2019r, dzielnicowy ml. asp. Artur Alibożek realizuje czynności pod kątem działań w rejonie sklepu spożywczego „Delikatesy Centrum”, oraz pobliskim parku.