363.599 złotych dofinansowania na parking oraz zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową w Lipinkach

W dniu 30.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie  dla projektu ”Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły i obiektów sportowych” w ramach  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie  na wyłonienie wykonawcy robót, natomiast realizacja inwestycji przewidziana została do października 2019 roku.
 
Zrealizowanie tej inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a  szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.
 
Całkowita wartość projektu opiewa za kwotę 595.465,76 zł. w tym dofinansowanie 363.599 co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 
         Cieszy na to, że tak potrzebna inwestycja zostanie już niebawem zrealizowana.