Oczyszczacze powietrza już w przedszkolach

 Cztery oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Warunkiem otrzymania urządzenia było między innymi zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci  dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza.
 
W ramach tych akcji pracownik Urzędu Gminy Lipinki Referatu Gospodarki Komunalnej - Pani Anita Czapka wraz z nauczycielem przyrody ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach - Panią Justyną Dedo w 4 placówkach, które otrzymały oczyszczacze powietrza przeprowadziły warsztaty na temat ochrony i zanieczyszczenia powietrza. Warsztaty odbyły się w następujących dniach:
- Gminne Przedszkole w Lipinkach - 12 października 2018 r.
- Gminne Przedszkole w Krygu- 12 października 2018 r.
- Szkoła Podstawowa w Pagorzynie - 15 października 2018 r.
- Szkoła Podstawowa w Wójtowej - 19 listopada 2018 r.
Podczas akcji promocyjnej odczytano list Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy.
 
Na początku dzieci z przedszkola wysłuchały i oglądnęły bajkę edukacyjną   „Ekologiczny dom”, a następnie zaprezentowano dzieciom co zanieczyszcza, a co chroni nasze powietrze. W formie zabawy edukacyjnej dzieci malowały, a następnie przyklejały na arkusze z pomocą pedagoga obrazki związane z tym tematem. Zachęcano dzieci do różnorakich działań mających wpływ na nasze zdrowe i czyste powietrze np.: jak walczyć ze smogiem, dlaczego warto jeździć na rowerze czy sadzić drzewa. Na koniec dzieci otrzymały ciekawe materiały edukacyjne do utrwalania zdobytej wiedzy.
W symboliczny sposób zostały przekazane dla przedszkola oczyszczacze powietrza, które zadbają o czyste powietrze w salach przedszkolnych.
 
Wszystkie akcje edukacyjne zostały uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach.