Nagroda dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach

          W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło uroczyste podsumowanie II edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

        Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będącego wydawcą czasopisma METRYKA. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.
       Celem konkursu jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego, jak również tworzenia wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w Polsce.
           Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 21 regulaminu Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego ogłosiła wyniki konkursu.
Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 pod kątem formalnym 42 nadesłane prace i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 33 prace zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.
       Również w II edycji konkursu uczestniczył Krzysztof Buliński – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach. W drugiej edycji konkursu zgłosił artykuł pt. Sporządzanie oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz migracja aktów stanu cywilnego w przypadkach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mniejszości łemkowskiej.
        Artykuł ten został nagrodzony drugim miejscem.
 
Wspomniany artykuł został opublikowany w czasopiśmie METRYKA. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego w numerze nr 1 z 2018 r.
 
Należy zauważyć, że w pierwszej edycji konkursu w roku 2017, Krzysztof Buliński został nagrodzony za zajęcie III miejsca.