Zarządzenie nr 157 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - „Prowadzenie Klubu Senior +”