Dziedzictwo lokalne z historią Gminy Lipinki

      W dniu 10 stycznia 2019 r. w Domu Wiejskim w Lipinkach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „ Dziedzictwo lokalne z historią Gminy Lipinki”

Przy tej okazji zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego pt. „ Lipinki i okolice dawniej i dziś” w kategorii : fotografia lub prezentacja multimedialna.
Nagrodzonych zostało 27 osób w dwóch kategoria wiekowych ; do 12 lat i do 20
Uczestnikami projektu były  dzieci i młodzież z Gminy Lipinki, a także osoby zainteresowane, miłośnicy Lipinek i okolicy.
Gminne Centrum Kultury w Lipinkach w dniu 29 sierpnia 2018 r. podpisało umowę o powierzenie grantu pn. „ Dziedzictwo lokalne z historią Gminy Lipinki”. Fundatorem grantu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
       Zadanie miało  na celu organizację spotkań dla dzieci i młodzieży z tematyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego, lokalnych tradycji gminy Lipinki prowadzonych przez mieszkańców gminy – miłośników Ziemi Lipińskiej. (m. in. emerytowanych nauczycieli, lokalnych pasjonatów historii). Celem i efektem  obok oczywiście zaznajomienia uczestników z historią Lipinek i okolicy, ich dawnymi właścicielami, ciekawymi postaciami historycznymi i zabytkami gminy było  zaangażowanie młodego pokolenia w zebranie dostępnych materiałów na temat dziedzictwa kulturowego, twórców ludowych, np. publikacji, wzmianek, starych fotografii, tekstów, nagrań itp. oraz zebranie ustnych przekazów od osób, które pamiętają dawnych właścicieli Lipinek i mogą dostarczyć ciekawych informacji niedostępnych w publikacjach. Przewidziana była  również praca przy usystematyzowaniu i obróbce graficznej materiałów zebranych przez młodzież pod okiem animatorów. Celem dodatkowym było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, integracji międzypokoleniowej, wzbogacenie oferty turystycznej co jest oczekiwane w społeczeństwie.   Zwiększyło  to zainteresowanie społeczności lokalnej tradycją, kulturą,  zaktywizowało różne  grupy społeczne i wiekowe, przez co w rezultacie nastąpiło  zacieśnienie więzi międzypokoleniowej.
   Do realizacji  zadania zostały zakupione laptop z drukarką i oprogramowanie do obróbki zdjęć, aparat fotograficzny, kamera oraz rzutnik i nagłośnienie. Do wykonania stałej wystawy dawnych fotografii zakupiono  m.in. gabloty ,sztalugi, i oprawy na zdjęcia.
 
Całkowity koszt realizacji zadania: 26 500,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 25.000,00 zł