Realizacja ustawowych zadań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzi działanie na terenie miejscowości Wójtowa, gdzie wałęsające się psy powodują zagrożenie dla społeczności oraz użytkowników dróg lokalnych.