XXX uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu

Uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej  w tym roku obchodzona była po raz 20-ty. Święto Powierzenia zapoczątkowano w Wójtowej w 2000r., w którym została kanonizowana w Rzymie Siostra Faustyna-kapłanka Miłosierdzia Bożego. 

     Przez kolejne lata uroczystość nabierała coraz większego znaczenia. Od kilku lat Msze Św. prowadzone są przez naszych biskupów, a uroczystość stała się świętem samorządowców i strażaków z powiatu gorlickiego.
 Na święto zapraszane są władze państwowe, parlamentarne i samorządowe, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Radni Starostwa Powiatowego, Burmistrzowie i Wójtowie oraz Radni Gmin Powiatu Gorlickiego, przedstawiciele  powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Gorlickiego.

   Msza Św. rozpoczęła się o godz. 11  w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Wójtowej której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Górny . Po Mszy św.  uczestniczy uroczystości przeszli z Kościoła pod remizę OSP w Wójtowej gdzie tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem Św. Floriana, po czym nastąpił występ orkiestry dętej z Dominikowic  i zespołu ludowego „ Wójtowiacy”