Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Wójtowej, Gminnego Przedszkola w Krygu