Apel do mieszkańców dot. segregacji odpadów komunalnych

                                                                                                                               Lipinki, sierpień 2019 r.

 
Szanowni Państwo
Od początku mojej działalności priorytetem w gminie Lipinki  jest ekologia na różnych szczeblach. Jednym z przejawów jest dbałość o środowisko, a zwłaszcza właściwe zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych. To poprzez edukację ekologiczną uczymy się tych zasad i wpajamy prawidłowe zachowania. 
            Uchwałą Rady Gminy Lipinki nr II/9/2018  z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki – zostały ustalone nowe stawki, które od 1 stycznia 2019 r.  wynoszą:
  • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 13,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.
Zmiana stawek wymuszona została małym odzyskiem odpadów segregowanych przez mieszkańców oraz wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych - podwyżką opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska).
            W związku z tym w naszej gminie wprowadzony został system kontroli weryfikujący segregowanie odpadów komunalnych. Nie przestrzeganie prawidłowych zasad segregacji skutkować będzie nałożeniem na mieszkańców wyższych opłat za odpady komunalne.
 
 
 
 
 
                                                                                  Wójt Gminy Lipinki
                                                                                  mgr inż. Czesław Rakoczy