OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 

Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 13.08.2019 r.

PS.5520.1.73.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr I:31

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 13.08.2019 do godz. 20:00 dnia 14.08.2019

Przebieg

W nocy oraz w ciągu kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

 13.08.2019 - godz. 14:19

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie:  skawy, raby,  dunajca, ropy (malopolskie) od 20:00/13.08. do 20:00/14.08.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 
  Pole tekstowe: Dyżurny Operacyjny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

                 /-/ Daniel Korzeń
 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.