Ostrzeżenie meteorologiczne upał 2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 26.08.2019 r.
PS.5520.1.78.2019
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 160
Zjawisko/stopień zagrożenia
Upał/2
Obszar
powiaty: bocheński(64), brzeski(62), chrzanowski(62), dąbrowski(63), gorlicki(77), krakowski(61), Kraków(61), limanowski(69), miechowski(61), myślenicki(74), nowosądecki(84), nowotarski(92), Nowy Sącz(76), olkuski(61), oświęcimski(64), proszowicki(62), suski(83), tarnowski(66), Tarnów(62), tatrzański(86), wadowicki(69), wielicki(62)
Ważność
 od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019
Prawdopodobieństwo
80,00%
Przebieg
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30º C do 32º C. Temperatura minimalna w nocy od 17º C do 19º C.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/26.08 do 18:00/29.08.2019 temp. maks 30-32 st. temp. min od 17-19 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO
Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.
Uwagi
Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Grzegorz Mikutel
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Daniel Korzeń
 
 

 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.