Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 30.09.2019 r.

PS.5520.1.92.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 178

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(90), nowosądecki(97), Nowy Sącz(89)

Ważność

od godz. 00:00 dnia 30.09.2019 do godz. 03:00 dnia 01.10.2019

Prawdopodobieństwo

90,00%

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h w porywach do 100 km/h , w nocy i rano z południa, później z zachodu.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (3 powiaty) od 00:00/30.09 do 03:00/01.10.2019 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h, w nocy i rano S, później W. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz.

RSO

Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 
 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.