Uchwała antysmogowa dla Małopolski. Kontrola urządzeń grzewczych.

 Uchwała antysmogowa dla Małopolski

W związku z tym, że od lipca 2017 roku obowiązuje Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego -Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. -  informujemy, że kotły/piece/kominki stanowiące źródło ogrzewania mieszkania/budynku:
a) niespełniające wymagań co najmniej klasy 3 należy wymienić do końca 2022 roku
b) spełniające wymogi klasy 3 i 4 należy wymienić do końca 2026 roku
c) nowomontowane źródła ogrzewania na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno kawałkowe)
muszą spełniać łącznie wymagania 5 klasy i ecodesign (ekoprojekt) i posiadać automatyczny podajnik paliwa (bez rusztu awaryjnego).
*wyjątkiem są kotły zgazowujące drewno – gdzie podawanie drewna jest ręczne.

Uchwała antysmogowa mówi także o jakości paliw, które od 1 lipca 2017 roku należy stosować w tych urządzeniach.
Nie wolno spalać:
- mułów,
- flotów
- miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%)
- drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).
Ponadto informujemy, że na terenie gminy Lipinki jeszcze w tym roku prowadzona będzie kontrola urządzeń grzewczych u mieszkańców.                                                                                   

 
Więcej informacji można uzyskać: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/